Behandlingstilbud

Manipulationsbehandling

Ved manipulationsbehandling tager kiropraktoren ved hjælp af specifikke håndgreb et led et lille stykke længere, end man er i stand til ved egen hjælp. Herved overkommes det vacum, som er i de fleste led i kroppen og der dannes små bobler af forskellige gasarter i ledvæsken. Manipulationsbehandling ledsages, grundet disse gasarter, næsten altid af et hørbart “knæk”, hvilket resulterer i en øget bevægelse i leddet. Disse håndgreb tilpasses naturligvis individet, f.eks. anvendes der normalt ikke “knæk” på spædbørn. Her kan du læse mere om behandling af spædbørn.

Bløddelsbehandling

Som led i den kiropraktiske behandling kan kiropraktoren benytte sig af bløddelsbehandling, dvs. behandling af muskler og sener. Det kan for eksempel gøres ved forskellige former for massage og udspænding.

Træning

En vigtig del i afslutningen af det kiropraktiske behandlingsforløb er, at lære patienten selv at passe på sin krop. Det kan for eksempel være i form af hjemmeøvelser. Nyere forskning viser imidlertid, at specialtræning under overvågning af uddannet personale er værdifuldt for specielt patienter med længerevarende ryg og nakkesmerter. Derfor indgår denne form for træning nu hos mange fysioterapeuter, eller hos kiropraktorer som en del af de behandlingstilbud, der supplerer den manuelle behandling.

Forebyggelse

Behandlingen hos kiropraktoren indeholder som et vigtigt element rådgivning om forebyggelse. Patienter med førstegangslidelser eller jævnlig tilbagevendende problemer i bevægeapparatet oplyses om sygdommens opståen og om, hvilke aktiviteter der skal ændres for at forhindre tilbagefald

Forebyggelse kan bestå af praktiske anvisninger udarbejdet individuelt under hensyntagen til patientens tidligere eller nuværende lidelse og under hensyntagen til den praktiske hverdag, patienten skal virke i. Dette kan bestå af instruktion i øvelser, ergonomisk rådgivning eller ved at kontakte arbejdspladser eller sociale myndigheder.