Kiropraktor Kari Skovmand

Bag FLiCFLAC står kiropraktor Kari Skovmand. Hun er uddannet fra Syddansk Universitet i Odense i 2002, og har derefter erhvervet sin kliniske turnusuddannelse i Sundhedsklinikken i Næstved.

Kari fik i 2003 autorisation som kiropraktor fra den danske Sundhedsstyrelse. Envidere er hun medlem af de danske kiropraktorers faglige og politiske forening, Dansk Kiropraktor Forening (DKF).

Kari har løbende deltaget i efteruddannelses kurser, med særligt fokus på sportskiropraktik og børnekiropraktik. I 2012 afsluttede hun en 3-årig Engelsk Master uddannelse indenfor kiropraktisk behandling af gravide og børn i alle aldre, og har således i tillæg til kiropraktortitlen også titlen MSc APP Chiropractic Paediatrics.

Desuden har Kari haft ansættelse som forskningsassistent hos den danske forskningsenhed indenfor kiropraktik, ”Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekaink” (NIKKB). Her har hun deltaget i et stort projekt i Region Syddanmark, hvor i alt 1300 skolebørn er blevet rygundersøgt og fysisk testet.

Kari har været initiativtager til etableringen af en landsdækkende faglig fokusgruppe omkring børnekiropraktik under Dansk Selskab for Kiropraktik, og hun sidder fortsat i styregruppen. 

Sideløbende med det daglige kliniske arbejde i klinikken i Kolding er Kari ofte “ude af huset” for at holde foredrag eller undervise. Hun er tilknyttet Odense Universitet som ekstern lektor for de kiropraktorstuderende, og underviser også kolleger samt andre fagpersoner indenfor emnet børn og kiropraktik.

Kiropraktor Kari Flic Flac

 

Kiropraktor Anne-Lene Nielsen

Anne-Lene Nielsen er uddannet kiropraktor ved Syddansk Universitet i Odense i 2003 og afsluttede i januar 2015 en 2-årig masteruddannelse i Positiv Psykologi ved universitetet i Århus. 

Anne-Lene er den første i Danmark med denne kompetenceprofil. Heri bliver et indgående kendskab til hvordan den fysiske krop fungerer, kombineret med nyeste viden fra psykologisk perspektiver.

Anne-Lene er kendt for, at hendes klienter ofte afslutter et behandlingsforløb med ordene Anne-Lenes behandling er meget mere end kiropraktik.

Patienterne mødes i øjenhøjde og med et nærvær, der skaber tillid og tryghed. Begge dele er vigtige forhold i et succesfuldt forløb, både når der er tale om behandling, træning eller et mere helhedsorienteret forløb.

Udover at have en solid viden om kiropraktisk behandling af børn, er Anne-Lenes store interesseområde den neuromotoriske udviklings betydning for barnets udvikling og trivsel som helhed.

Anne-Lene har en allestedsværende nysgerrighed på ny viden og nye måder at anskue sundhedsfaglige problematikker påLøbende opdatering, gennem uddannelse, kurser og konferencer, er en essentiel del af hendes arbejdsliv.

Anne-Lene indgår endvidere som en del af det tværfaglige team på LEGO i Billund. Et behandlerteam der varetager medarbejdersundhed i et bredt perspektiv.

Anne-Lene er tilknyttet Odense Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik, som ekstern lektor, hvor hun, på baggrund af sit masterprojekt har udviklet og tilrettelagt indholdet i et nyt fag

Anne-Lene er desuden indehaver af kursus- og konsulentvirksomheden Sundkiropraktor.dk.

 

Kiropraktor Anne Lene Flic Flac Kolding

Kiropraktor Anita Damgaard Skau

Anita er uddannet Syddansk Universitet Odense i 2010, og har gennemført sin turnusuddannelse i Haderslev Kiropraktiske Klinik og derved opnået autorisation til selvstændig virke i 2011. 

Udover den klassiske kiropraktik arbejder Anita med Z-health, et system der fokuserer på at genoptræne/optimere dit nervesystem og dermed finde den bagvedliggende årsag til dine gener. Dette gøres blandt andet ved at se på samspillet mellem synet, det indre øre/balancen (vestibulært) og kroppen (proprioception). 

Derudover arbejder Anita rigtig meget med børn, hvor både tilgangen fra Z-Health og Switched-on-kids (fx. integrering af primitive reflekser), bliver brugt flittigt. 

Så Anita kan altså hjælpe børn i alle aldre, voksne i alle aldre og alt lige fra ammeproblematikker, skævhed omkring kraniet, smerteproblematikker, hjernerystelser, akutte og gamle skader samt optimering af præstation indenfor sport og meget mere.

Massør Steen Rolf Pedersen

Steen er uddannet læge eksamineret massør, uddannet i 2010 ved Lasota terapi akademi, og tilbyder individuelle behandlinger, som tager udgangspunkt i den enkeltes behov, I tæt samarbejde med kiropraktorer og fysioterapeuter.

Derudover driver han egen virksomhed med sin rullende massagevogn.

Læs mere om Steen på hans egen hjemmeside her.

FlicFlac kiropraktor massage steen