Panikfri barsel

Panikfri barsel” er et online gruppeforløb, hvor du og din partner får professionel vejledning og rådgivning gennem de første 12 måneder af jeres barns levetid

Bliv den forælder, du drømmer om at være!

Den forælder, der har ro i maven og ved, at DU – sammen med din partner – gør det helt rigtige for dit barn, også når alle andre ytrer deres meninger, eller måske ligefrem mener, de skal rette på dig, eller give dig “gode råd”

Panikfri barsel er for dig, der ønsker at føle dig helt tryg i, at du støtter din nyfødte på bedste vis i den rivende udvikling, i et kærligt og anerkendende samarbejde med din medforælder

Kan du genkende nogen af disse følelser?

 • Du føler afmagt og får næsten ondt i maven over at være blevet forælder, og skammer dig over at føle sådan, fordi du sådan havde glædet dig?
 • Du bekymrer dig for, om du bør lave øvelser med din nyfødte, og i så fald hvilke, og hvor mange?
 • Der opstår misforståelser eller uenighed mellem dig og din partner, efter I har fået barn sammen, hvilket gør dig ked af det?
 • Du bliver forvirret over, hvad der er bedst for din baby, fordi du får så mange velmenende, men forskellige, råd?
 • Du er usikker på, om din baby er godt nok med i sin udvikling i forhold til f.eks. de jævnaldrende i f.eks. mødregruppen?

Panikfri barsel er for jer, der gerne vil praktisere og udleve præcis det billede I stod med, da I blev gravide, om en lykkelig og harmonisk hverdag med jeres lille ny

 • For dig, der som barslende mor eller far vil føle dig tryg i, at du hver dag stimulerer din baby på den mest fordelagtige måde
 • for dig, der ønsker en ærlig og åben dialog med din partner, så I stadig kan føle jer tætte og du stadig kan føle dig elsket af ham eller hende, selv om der er kommet et menneske mere ind i jeres relation
 • For dig, der ønsker så stressfri en hverdag som muligt, ved at fokusere på og prioritere de vigtigste ting fra dag til dag
 • For dig, der gerne vil stå stærkt i, at du ved, du gør det helt rigtige for din baby, også selv om andre måtte mene noget andet
 • For dig, der gerne vil give dit barn den start på livet, der sikrer det bedste fundament for de kommende års udvikling og indlæring

Hvad indeholder Panikfri barsel?

Som deltager på forløbet bliver I medlem af en hemmelig facebook gruppe, i en 3-måneders periode. Når jeres barn har alderen til det, skifter I gruppe svarende til alderstrinnet. Forløbet er delt op i 4 steps, afhængig af alderen på jeres barn.

Step 1: 0-3 måneder – Lille og hjælpeløs

Gennem de første uger sover jeres lille ny (som regel!) meget. Her gives I gode råd til, hvordan I kan ligge og bære barnet, bl.a. for at forebygge skævt kranie. Efter den første måneds tid er jeres baby vågen i længere tid, og I kan begynde at træne mere med f.eks at ligge på maven. I lærer om vigtigheden af træning i at ligge på maven, og hvordan I bedst støtter jeres baby i denne træning. Kolik og skrigeture hører ofte til i denne aldersgruppe, og her får I god vejledning, hvis I skulle være blandt de uheldige. At være blevet forældre (måske igen) kan også give nogle udfordringer i jeres relation til jeres partner, som I kan få luft for, og nogle objektive briller på.

Step 2: 3-6 måneder – igang med at opdage egen krop

Jeres barn har nu opdaget sine hænder, og vil i denne periode også opdage sine fødder. Det leder til en begyndende trillefase, så barnet omkring de 6 måneder begynder at kunne flytte sig fra den position, I anbringer barnet i. Mange børn vil i denne fase starte på skemad, og der vil ofte være spørgsmål i forhold til nattesøvnen. I lærer om, hvad der sker i forbindelse med den begyndende trillefase, og hvordan I understøtter den bedst, individuelt i forhold til, hvor jeres barn er i processen. Måske ser I som forældre forskelligt på nogle af de ting, der sker, eller de råd I får, og hvem har så egentlig ret, far eller mor? Vi pudser brillerne, og bringer noget nysgerrighed i spil, hvis I bliver udfordret på den konto.

Step 3: 6-9 måneder – igang med at opdage verden omkring mig

Jeres barn er nu begyndt at trille og begynder i denne fase så småt at kunne bevæge sig lidt omkring på gulvet. Opfattelsen af, hvornår børn kan, og bør, sidde, er et diskussionsemne der ofte indeholder faste meninger og/eller følelser, så den tager vi med! Jeres barn kan lidt bedre underholde sig selv nu, og det giver jer lidt mere luft og tid til hinanden, men også til at begynde at se på opdragelses rollerne, for de første grænser skal måske allerede sættes nu, og er I enige om dem? Alle barnets ny-opdagelser kan, sammen med en øget bevidsthed, betyde, at nattesøvnen bliver med flere forstyrrelser, og det  kan vi sammen forsøge at finde en løsning på.

Step 4: 9-12 måneder – uh! Se mor og far, nu kan jeg kravle og snart rejse mig op!

Inden længe vil jeres barn begynde at kravle. Nogle børn har måske svært ved at knække denne kode, og begynder i stedet at bevæge sig fremad siddende på numsen (de “rumper” sig frem), og hvordan undgår vi det? Så snart dit barn kommer fremad, vil det inden længe begynde at rejse sig op ad ting, og vi ser på, om det anvender gode strategier, så vi sammen kan give dit barn det bedste afsæt i forhold til balance og koordination. Vi kigger på, om det er hensigtsmæssigt at anvende gåstole eller gåvogne, og hvad vi ellers kan gøre – eller ikke skal gøre – for at understøtte gangfunktionen. Mange børn starter i pasning i denne periode, og nogle råd kan måske være gode at give videre til dagplejemor eller vuggestue personale. En del børn er også på barsel med deres far nogle uger eller måneder i denne periode, og hvordan oplever I det som forældre, når I skal bytte roller?

Hvad får I? Som deltager på forløbet bliver I medlem af en lukket facebook gruppe, i en 3-måneders periode. Når jeres barn har alderen til det, skifter I gruppe svarende til næste step, jvf beskrivelsen ovenfor.

I hver gruppe mødes I af en velkomst-video, der fortæller jer om, hvad der skal ske med jeres barns udvikling de følgende måneder.

I kan løbende stille spørgsmål til mig i gruppen. Spørgsmålene besvares individuelt hvis nødvendigt, men som udgangspunkt altid i gruppen, så svaret tjener til læring og inspiration for de øvrige forældre i gruppen. En del af spørgsmålene vil have en mere generel karakter, og disse spørgsmål samles til en fælles tilbagemelding i form at videoer, billeder eller tekst til jer.

Rådgivning i forhold til den motoriske udvikling hos jeres baby individualiseres, da det ikke kan standardiseres! Præcis det samme gør sig gældende for vejledningen til jer som forældre, da heller ingen forældre er ens, selvom der selvfølgelig er ligheder.

Dette forløb er anderledes end de fleste andre tilbud om spædbørns udvikling, fordi det individualiseres, og fordi jeg hele tiden står til jeres rådighed gennem hele det første leveår.

Forløbet skiller sig også ud fra mængden fordi vi ikke kun dykker ned i barnets udvikling, men også fordi vi har muligheden for at tage hånd om de følelser der måtte komme i spil hos jer som forældre.

NB!  Hvis I først får kendskab til forløbet, når jeres barn er 3 måneder eller ældre, vil I alligevel få adgang til viden fra de foregående steps, da den kan være ganske vigtig i forhold til forståelsen af jeres barn på de følgende steps.

Er jeres barn født for tidligt, skal I følge trinnene i forhold til jeres barns korrigerede alder, og ikke den kronologiske alder.

Bonus: Alle forældre der har deltaget i forløbet tilbydes at være medlem i en lukket FB gruppe, hvor I fortsat kan sparre med hinanden, mens jeg følger med på sidelinien.

Investering: I dette forløb får du viden om og støtte til at sikre, at dit barn får opbygget den stærke kerne, det har brug for til de kommende års brug og udvikling af kroppens bevægelser! Hvis vores børn ikke har det godt i kroppen, giver det en uro eller en mangel på kropskontrol, der både kan påvirke søvn, adfærd og indlæringsevne.

Med dette forløb investerer du altså i færdigheder, der får betydning for dit barn, resten af livet! Sideløbende guides I som forældre til at turde være ærlige og sårbare overfor hinanden, når I sammen udvikler og former jeres forældreroller. I investerer i at skabe et stærkt fundament, der skaber rammerne og sætter grænserne i jeres barns opdragelse, og giver de bedste odds for, at jeres barn har jer to under samme tag resten af livet.

Jeg har gennem årene hjulpet utallige forældre med at guide og støtte deres barns udvikling, og hvis de kan, så kan I også!

Hvis I implementerer det I lærer, kan I skabe grundlaget for at jeres barn trives i mange år frem. I skal være villige til at gøre en indsats, også hvis I bliver usikre, men det sker med min hjælp – jeg er altid på sidelinjen!

Din investering i en harmonisk barselsperiode og en grundlæggende tro på dine egne evner er kr. 4000,-  fordelt på 4 rater: 1000,- kr. pr. kvartal / 3-måneders gruppe.*

Bonus: Ved samlet engangsbetaling for hele forløbet ved tilmelding, sparer du 1000,- og betaler således kun 3000,- kr alt i alt!

* Vælger I at betale 1000,- kr. pr. gruppe I er med i gælder, at tidligere aldersgrupper også betales hvis dit barn er over 3 måneder gammel når I starter i forløbet. Dette fordi, den viden der formidles i bagvedliggende alderstrin er nødvendige for forståelsen i de kommende alderstrin, og dermed for jeres udbytte!

Dit næste skridt: Send en besked til “Panikfri barsel” via Facebook siden, med oplysninger om fødselsdato og navn på jeres barn, samt dit eget navn og telefonnummer. Oplys, hvilken af de 2 ovennævnte betalingsmuligheder I ønsker at benytte. Jeg vil herefter sende dig en betalingsanmodning via MobilePay, og så snart den er betalt, er I medlemmer af FB gruppen, og dermed i fuld gang med mit forløb!

Jeg anbefaler på det kraftigste, at I som forældre begge er medlem af den lukkede FB gruppe. Oplys derfor navn på jer begge, svarende til jeres FB profil.

Om mig

Jeg har arbejdet som kiropraktor siden 2002, og særligt har jeg arbejdet professionelt med børn siden jeg i 2008 påbegyndte en engelsk masteruddannelse i børnekiropraktik, som jeg færdiggjorde i 2012. Det har betydet, at jeg i over 10 år har haft rigtig mange (spæd)børn i mine hænder, og samtidig har jeg haft den unikke mulighed det er, at samarbejde med deres forældre, og observere forældrenes indbyrdes samspil, modspil og rollespil!

Sideløbende har jeg, særligt siden min skilsmisse i 2013, arbejdet med min egen relation til mine 2 piger, min eksmand, min kæreste og mig selv i efterhånden en del år.

Jeg kender usikkerhederne om, hvornår og hvordan spædbørn skal kunne ligge på maven, trille, sidde, kravle og gå, og hvordan disse stadier bedst trænes. Ligeledes kender jeg, både fra mine egne personlige erfaringer og fra observationer af hundredvis forældrepar i min klinik, frustrationerne over, at misforstå hinanden som forældre (og kærester/ægtefolk), tale grimt til hinanden, og have uoverensstemmelser med eller omkring børnene.

Jeg ved, at forældre føler sig meget mere trygge når de kender mekanismerne bag spædbørns motoriske udvikling, og de derigennem ved, at det ikke er et kapløb om, hvis barn der først kan trille, kravle og gå, men meget mere vigtigt at kvaliteten i disse bevægelser er god.

Jeg ved også, at børn og forældre fremadrettet vil føle sig elsket allermest, hvis den indbyrdes relation alle imellem, indeholder forståelse og rummelighed, så tryghed og tillid erstatter konflikter og i værste fald skilsmisse.

Min mission

Er at være på forkant! Fordi jeg alt for ofte hører forældre sige, at de ville ønske, de havde vidst det jeg lærer dem, noget før! Typiske udsagn i min praksis er: “det burde alle, der har små børn da vide”, eller: ”hvorfor er der ingen, der har fortalt os det her noget før?”

 • Ingen nybagte forældre skal have dårlig samvittighed over, ikke at have trænet nok med deres baby
 • Ingen forældre skal være usikre i relationen til deres barn
 • Ingen forældre skal være usikre i relationen til deres partner

Min mission er, at følge forældre og støtte dem individuelt, fordi der alt for ofte er noget, der ikke kan lykkes hvis man følger generaliseret vejledning i babyers udvikling. Små ændringer kan gøre hele forskellen, men de ændringer kan kun spottes, når barnet vurderes individuelt.

Min mission er, at forebygge skilsmisse allerede der, hvor ingen tænker på det

Det siger kunderne

“Kari er bare genial til de helt små børn. Fagligt er hun super dygtig og så har hun bare et super godt tag på babyer”

“Fik gratis rådgivning til hvordan jeg kunne hjælpe min søn til at bruge sut. Kari svarede med det samme og med hendes hjælp, fandt jeg en sut som min søn gerne vil ta’. Tak!”

“Så fantastisk sted. Søde og dejlige imødekommende mennesker. Min lille datter havde ondt og ville ikke kravle. 3 gange hos Kari og så kravlede hun. En uge efter sidste behandling, er hun begyndt at gå. Tusind tak for hjælpen!”

“Kari er en fantastisk dygtig kiropraktor og et meget behageligt menneske.”

“Vi har gået til behandling ved Kari med vores lille søn fra han var 3 uger – og hun kan klart anbefales! Hun er så kærlig og så god til børn. Selvom han græd størstedelen af sin tid de første 2 måneder har han altid følt sig tryg i hendes hænder; så tryg at han endda sov igennem en hel behandling. Ikke mindst er hun ærlig, så hvis/når der ikke er mere at behandle på, siger hun det. Alt i alt føler man sig i gode og de rigtige hænder”

Er du klar til at slippe bekymringer og dårlig samvittighed og i stedet skabe en fantastisk barselstid med min hjælp? Eller vil du fortsætte med at prøve dig frem? Valget er dit 🙂

De varmeste hilsner,
Kari
(Mor, børnekiropraktor og indehaver af FLiCFLAC Kiropraktorerne Kolding)