FLiCFLAC -

Specialister i børn
Bestil Tid

Ældre

Ledsmerter er helt almindeligt også hos ældre

Problemer og smerter i bevægeapparatet er lige så almindeligt blandt personer over 65 år som det er blandt dem i 40’erne. Dog tænker mange ældre at det er en naturlig del af at blive gammel, at man også får mere ondt i muskler og led, samt at kiropraktisk behandling ikke er tilegnet dem. Men sådan behøver det ikke at være!

Kiropraktisk behandling har god effekt på den aldrende krop!

Kiropraktisk behandling har ved forskning vist sig også at have en god effekt hos de ældre patienter. Og ud over muskelømhed og forbigående gener, er der normalvis ingen bivirkninger ved behandlingen.

Slidgigt

Blandt ældre oplever mange at få konstateret slidgigt i fx hoften eller knæet, eller forsnævringer (spinalstenose) i nakke eller lænd. Her kan kiropraktik afhjælpe de smerter eller funktionsbegrænsninger aldersforandringerne medfører, hvor selv en lille forbedring kan gøre noget stort for livskvaliteten og trivslen.

Ekstra tilskud til behandling

Dansk Kiropraktor Forening har sammen med den offentlige sygesikring skræddersyet et pakkeforløb til personer med spinalstenose, hvor patienten får et højere tilskud. Forløbet indebærer en grundig forundersøgelse og to fastlagte kontroller. Hvad patienten derudover har brug for af behandling er individuelt. Kiropraktoren hjælper her med smertelindring, vejledning, holder øje med faresignaler, orienterer praktiserende læge og henviser hvis nødvendigt til sygehuset.

Hensyntagen til det enkelte menneske

Generelt dækker den kiropraktiske behandling både over behandling af leddene (manipulation), af musklerne og senerne (bløddelsbehandling) og af øvelser. Den er skræddersyet til det enkelte individ og er derfor egnet til personer i alle aldre uanset dine knoglers tilstand. Nogle af de mange positive effekter ved kiropraktisk behandling indebærer færre smerter, bedre bevægelighed, større aktivitetsniveau, bedre søvn, større velvære og derfor forbedret livskvalitet generelt.