FLiCFLAC -

Specialister i børn
Bestil Tid

Børn i skolealderen er meget udfordrende og afprøvende med deres kroppe, og har en meget mere smidig krop end voksne. Hvis der opstår skader er det netop deres smidighed, altså deres evne til at kompensere for de opståede skader, der i sidste ende bliver børnenes problem. På grund af den hurtige kompensation hører symptomerne hurtigt op, og barnet lever videre i uvidenhed om den opståede skade. Først når barnet er blevet voksent, og der måske er opstået flere skader og kroppen er blevet mindre smidig, dukker symptomerne op. Mange børn og unge er aktive inden for sport og fitness, og selv om fordelene langt opvejer ulemperne, forekommer her også en del skader.

Børns vedvarende klager eller symptomer bør derfor aldrig negligeres.

Rygsmerter hos børn under 10 år er relativt sjældne. Fra 10-12 års alderen øges forekomsten af rygsmerter gradvist, og med en hvis arvelig tendens. Lændesmerter hos børn er én blandt flere prædiktorer for lændesmerter som voksen. Der er derfor god grund til at forebygge lændesmerter hos børn og unge for at mindske risikoen for lændesmerter senere i livet.

Hovedpine blandt skolebørn er hyppigt forekommende, og en del børn tager ofte smertestillende medicin på grund af hovedpine.

Vær opmærksom på følgende symptomer hos dit barn, der kan være forårsaget eller påvirket af led og muskel problemer:

 • Vedvarende klage over smerter efter fald eller slag
 • Rygsmerter
 • Klager over hovedpine
 • Skæv ryg
 • Skæv hovedstilling
 • Øget lændesvaj
 • Indadroteret ben/fod
 • Dårlig koordination
 • Usikker balance
 • Forsinket/forstyrret udvikling af grov- og finmotorik
 • Koncentrationsbesvær
 • Skrive- og læsevanskeligheder
 • Ustabilt humør
 • Hyperaktivitet
 • Problemer med forstoppelse
 • Problemer med sengevædning
 • Astma

Kiropraktoren vil ved det første besøg stille en række spørgsmål til barnet og forældrene. Spørgsmålene skal danne et indtryk af barnets problemstillinger, og give kiropraktoren viden om tidligere eller nuværende skader, sygdomme, medicinforbrug, og om barnets generelle sundhedstilstand.

Herefter udfører kiropraktoren i samarbejde med barnet en undersøgelse. I denne aldersgruppe er børnene som regel meget samarbejdsvillige, og synes normalt undersøgelsen er sjov at deltage i.

Undersøgelsen afdækker barnets holdning og ledfunktion samt nervesystemets funktion i forhold til alder. Barnet bør kun være iført undertøj ved undersøgelsen.

Kiropraktoren bruger informationen fra samtalen og undersøgelsen til at vurdere, om barnet har behov for kiropraktisk behandling, eller om symptomer som f.eks. hyperaktivitet eller forsinket motorisk udvikling kan have andre årsager, der kræver lægelig vurdering.

Det er vigtigt at understrege, at lidelser som f.eks. astma ikke kan helbredes med kiropraktik. Alligevel oplever nogle astma patienter – børn som voksne – en reduktion i deres astma symptomer og dermed ofte i deres medicinbehov, efter kiropraktisk behandling. Det skyldes, at de gener der følger med astma belaster de led og muskler der er involveret i vejrtrækningen. Dette kan forårsage spændte muskler og fastlåste led, der efter kiropraktisk behandling mildner astma symptomerne. Reduktion i astma medicin bør dog altid foregå i samråd med egen læge.