Har du en sundhedsforsikring gennem dit arbejde eller din pensionsordning, så dækker denne ofte udgifterne til kiropraktisk behandling. Spørg på dit arbejde eller hos dit pensionsselskab.

Egenbetaling for patienter, der IKKE har medlemsskab hos Sygeforsikring Danmark:

Førstegangs konsultation        592,58   Hvis du ikke tidligere har været patient i klinikken, eller det er mere end 3 år siden, du var her sidst

Førstegangs konsultation        475,10 kr.   Hvis det er  mindre end 3 år siden, du var her sidst

Opfølgende konsultation      310,19 – 428,71 kr.

Røntgenundersøgelse        417,39 kr.

 

Tilskuddet fra Den Offentlige Sygesikring er  allerede fratrukket beløbet i de ovennævnte priser.

De fleste patienter der henvender sig i FLiCFLAC har tegnet medlemsskab af Sygeforsikring Danmark i gruppe 1, 2 eller 5. Danmark yder et tilskud der udgør ca. 1/3 af de ovennævnte takster!

Se tilskuddene fra Sygeforsikringen Danmark ved at klikke her.

Udeblivelse:

Ved udeblivelse eller afbud senere end 2 timer før en aftale pålægges et udeblivelsesgebyr efter følgende takster:

Udeblivelse, førstegangsbesøg      353,30 kr

Udeblivelse, opfølgende behandling      235,54 kr.

Priserne følger Landsoverenskomsten mellem Dansk Kiropraktor Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. De nævnte priser er vejledende, idet denne overenskomst giver mulighed for såvel højere som lavere priser, afhængig af den individuelle konsultations omfang.

Massage:

Massage, 30 minutter     250 kr.

Massage, 60 minutter     400 kr.

Hot Stone Massage, 30 minutter     300 kr.

Hot Stone Massage, 60 minutter     500 kr.2