Har du en sundhedsforsikring gennem dit arbejde eller din pensionsordning, så dækker denne ofte udgifterne til kiropraktisk behandling. Spørg på dit arbejde eller hos dit pensions- eller forsikringsselskab.

Priserne følger Landsoverenskomsten mellem Dansk Kiropraktor Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. De nævnte priser er vejledende, idet denne overenskomst giver mulighed for såvel højere som lavere priser, afhængig af den individuelle konsultations omfang.

Egenbetaling for patienter, der IKKE har medlemsskab hos Sygeforsikring Danmark:

Førstegangs konsultation       611,83   Hvis du/dit barn ikke tidligere har været patient i klinikken, eller det er mere end 3 år siden, du/barnet var her sidst

Førstegangs konsultation     490,54 kr.   Hvis det er  mindre end 3 år siden, du/dit barn var her sidst

Opfølgende konsultation      320,24– 442,62 kr.

Røntgenundersøgelse        430,93 kr.

Tunge-/læbebånds tillæg (ikke tilskudsberettiget)  363,88

Tilskuddet fra Den Offentlige Sygesikring er  allerede fratrukket beløbet i de ovennævnte priser.

De fleste patienter der henvender sig i FLiCFLAC har tegnet medlemsskab af Sygeforsikring Danmark i gruppe 1, 2 eller 5. Danmark yder et tilskud der udgør ca. 1/3 af de ovennævnte takster!

Se tilskuddene fra Sygeforsikringen Danmark ved at klikke her.

Udeblivelse:

Ved udeblivelse eller afbud senere end 24 timer før en aftale pålægges et udeblivelsesgebyr efter følgende takster:

Udeblivelse, førstegangsbesøg    363,53 kr

Udeblivelse, opfølgende behandling    242,36 kr.

NB! Afbud skal ske enten telefonisk eller via online booking for at være gældende!

Massage:

Massage, 30 minutter     250 kr.

Massage, 60 minutter     400 kr.

Hot Stone Massage, 30 minutter     300 kr.

Hot Stone Massage, 60 minutter     500 kr.